ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Πανί στο αμφιθέατρο Β

σύνηθες αναφερόμενο πρόβλημα: το πανί έχει κολλήσει στην χαμηλή θέση

λύση
ανασηκώστε τη ράβδο στη βάση του πανιού για να το ελαφρύνετε και πατήστε το κουμπί για άνοδο
έχει σταλεί mail στους διαχειριστέςεκτιμώμενος χρόνος επίλυσης: άμεση επίλυση


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster