ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Υπηρεσίες - Λειτουργική κατάσταση των υποδομών στις αίθουσες τις Σχολής

Τρέχοντα προβλήματα στα προβολικά συστήματα (22/11/16, 11:00)


Άλλα προβλήματα:
 • αμφιθέατρα
  • αμφ. Γ: εισροή υδάτων (πάνω από το δεξί διάζωμα, λίγο μετά τη μέση) (5/1/17)
  • αμφ. Α: δεν λειτουργεί το μικρόφωνο λόγω βανδαλισμού (11/10/16)
 • αίθουσες
  • αίθ. 8: τέλος λάμπας (22/3/2017)
  • αίθ. 3: μπαίνουν βρόχινα νερά από τον πίσω αεραγωγό (14/12/2016)
  • αίθ. 1: δεν κλείνει καλά το βορινό παράθυρο (1/11/2016)

Για αίτημα υποστήριξης χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο στο μενού αριστερά.


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster