ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - Πρόγραμμα αιθουσών MRBS
- Λειτουργία προβολέων
- Kαταχώρηση εκδήλωσης
για τις αίθουσες - Παραχώρηση αίθουσας
- Online υποστήριξη
προς την Κοσμητεία - Διαχείριση σταθμού εργασίας
- Εφαρμογή πρωτοκόλλου
- Διαχείριση εργασιών
- Ασύρματο δίκτυο κοσμητείας
λοιπές / πειραματικές - WWW spellcheck for GR

Έγγραφα
- Κανονισμός θερινών σχολείων
- Έντυπο αδείας

Πληροφορική - Για αποδοτικότερο Η/Υ
- Χρηστικό λογισμικό
- Ανοικτό λογισμικό

Αίτημα υποστήριξης - συντήρηση σταθμού εργασίας (για τα μέλη ΕΕΠ της Κοσμητείας)

Για την υποστήριξη του σταθμού εργασίας πρέπει να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kalohr@uoc.gr αναφέροντας

  • τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο)
  • τον αριθμό του γραφείου σας
  • το τμήμα στο οποίο υπάγεστε
  • καθώς και συνοπτική περιγραφή του προβλήματος για το οποίο ζητάτε υποστήριξη

Σημ.: η υποστήριξη προσφέρεται μόνο για τα μέλη της Κοσμητείας και όχι για τα ΕΠ των Τμημάτων της Σχολής

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster