ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 26/04/2017
Περισσότερες ανακοινώσεις

Διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής

Το αρχείο της κλήρωσης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster