ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 20/06/2018
Περισσότερες ανακοινώσεις

Οδηγίες χρήσης του ηχητικού συστήματος στα αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής Σχολής

Στο μενού "διδακτήρια", στην κατηγορία "χρήση υποδομών" έχει προστεθεί σύνδεσμος για τη χρήση των συστημάτων ήχου στα αμφιθέατρα. Μπορείτε να προσπελάσετε άμεσα τη σελίδα από εδώ.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr