ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 15/08/2018
Περισσότερες ανακοινώσεις
Προκήρυξη Βραβείου William Stanley Moss 2016-2017, τμήμα Φιλολογίας
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 325/08-05-2014, προκηρύσσει το βραβείο William Stanley Moss το οποίο θα δοθεί σε υποψήφιο διδάκτορα του γνωστικού αντικειμένου «Ιστορία» του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Το βραβείο είναι ετήσιο και ανέρχεται στις 1000 λίρες Αγγλίας. Βασικό κριτήριο για την απονομή του βραβείου είναι η ποιότητα του έργου των υποψηφίων, ωστόσο θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η καταγωγή των φοιτητών/τριών, κατά την επιθυμία της δωρήτριας κ. Gabriella Stanley Bullock, όπως διατυπώνεται στην επιστολή της με ημερομηνία 28 Απριλίου 2014 προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος: Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Δείτε εδώ την προκήρυξη του βραβείου "William Stanley Moss" έτους 2017

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr