ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 22/01/2018
Περισσότερες ανακοινώσεις

Επιστολή στης Κοσμήτορος στους πτυχιούχους των τριών Τμημάτων

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την επιστολή από εδώ.


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster