ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 16/11/2018
Περισσότερες ανακοινώσεις

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την εκπροσώπιση της σχολής στα όργανα του ΕΛΚΕ

Γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου της Φιλοσοφικής Σχολής τουΠανεπιστημίου Κρήτης, στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, βάσει των ισχυουσών διατάξεων του νόμου.

Οι υποψηφιότητες, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα είναι οι εξής:
  1. Αικατερίνης Δαλακούρα του Ιωάννου, Αν. Καθηγήτριας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, με βάση την υπ' αριθμόν 8363/22.6.2017 αίτησή της και
  2. Παναγιώτη Θεοδώρου του Νικολάου, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, με βάση την υπ' αριθμόν 8667/27.6.2017 αίτησή του
Με απόφαση που έλαβε η Εφορευτική Επιτροπή κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, της 3-7-2017, ΑΝΑΚΗΡΥΞΕ με βάση τις δηλώσεις υποψηφιότητας και τις συνημμένες σε αυτές υπεύθυνες δηλώσεις (Ν.1599/1986) των ενδιαφερόμενων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ για το αξίωμα του εκπροσώπου της Φιλοσοφικής Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις επικείμενες εκλογές στις 5 Ιουλίου 2017, τους παραπάνω.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στα ακόλουθα έγγραφα:

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr