ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 11/12/2018
Περισσότερες ανακοινώσεις

20η προκήρυξη του βραβείου "Μενέλος Παρλαμάς" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την προκήρυξη από αυτόν το σύνδεσμο


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr