ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 11/12/2018
Περισσότερες ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσης ΠΔ407 (Ιταλική Γλώσσα) - Διευκρίνιση

Διευκρινίζεται ότι οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν απλή αίτηση (δεν παρέχεται πρότυπο) όπου να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους