ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 19/01/2019
Περισσότερες ανακοινώσεις
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Η Φιλοσοφική Σχολή έχει εγκαινιάσει μία νέα σειρά, τα παραρτήματα του περιοδικού Αριάδνη (Ariadne Supplements), και πρόκειται να εκδώσει εντός των επομένων μηνών τους τόμους αρ. 2 και 3. Για τον σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

Επισυναπτόμενα: