Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΗΣ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν
για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΗΣ» της ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

και

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
για την υποβολή υποψηφιοτήτωνEπισυναπτόμενο