ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 13/06/2021
Περισσότερες ανακοινώσεις

Αριάδνη 27. Πρόσκληση υποβολής επιστημονικών εργασιών

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο Τόμος 25_26 του επιστημονικού περιοδικού της Φιλοσοφικής Σχολής μας Αριάδνη έχει ολοκληρωθεί και σύντομα θα δοθεί για εκτύπωση.

Προχωρούμε, επομένως, στη συγκέντρωση υλικού προς δημοσίευση στην Αριάδνη 27. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή άρθρων είναι ανοιχτή στα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και στα μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, ενώ ενθαρρύνεται, επίσης, η δημοσίευση βιβλιοκρισιών και βιβλιοκριτικών δοκιμίων. Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, στη διεύθυνση dean@phl.uoc.gr μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, και δημοσιεύονται μετά από ανώνυμη επιστημονική κρίση.

Παρακαλούμε, πριν υποβάλετε το κείμενό σας, να διαβάσετε προσεκτικά τις Εκδοτικές Οδηγίες του περιοδικού, που βρίσκονται στο τέλος της Αριάδνης και στην ιστοσελίδα της Φιλοσοφικής Σχολής ( http://www.phl.uoc.gr/ekdoseis/odigiesProsSiggrafeis.php)

Εκ μέρους της Επιτροπής Εκδόσεων
Η Κοσμήτορας

Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη