ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 22/09/2021
Περισσότερες ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την εκλογή των Εκπροσώπων των Φοιτητών/τριών (Προπτυχιακών-Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων/ρισσών) στα Συλλογικά όργανα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημέρωση για την εκλογή των Εκπροσώπων των Φοιτητών/τριών