ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΔιαλέξεις, 22/09/2021
Περισσότερες διαλέξεις

Διάλεξη της κ. LeMeur με τίτλο 'Songs for equestrian victories'


Nadine Le Meur-Weissman

Ecole Normale Superieure de Lyon

"Songs for equestrian victories"

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Αμφιθέατρο Β, 19.00


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr