ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΔιαλέξεις, 22/09/2021
Περισσότερες διαλέξεις

Ομιλία - Dr. Balbina Bäbler

"The use and abuse of the images of gods in Lucians Imagines"

22 Νοεμβρίου 2016

19:30 - 20:30, Αμφιθέατρο Β, Φιλοσοφική Σχολή, ΡέθυμνοΠανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr