ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 22/09/2021
Περισσότερες ανακοινώσεις

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ


André Lardinois

Radboud University

How Personal
is Sappho's Poetry?

Τρίτη 23/5/2017, 19:30,
Aμφιθέατρο 1 - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr