ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Ορκωμοσίες

2016 - 2017

Ορκωμοσία Σεπτεμβρίου   Τετάρτη 23/11/2016
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου     Τετάρτη 22/03/2017
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου       Τετάρτη 19/07/2017

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr