ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 09/07/2020
Περισσότερες ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διόρθωση, επιμέλεια και σελιδοποίηση του τόμου 23/24 του επιστημονικού περιοδικού Αριάδνη.

Η προσφορά πρέπει να είναι γραπτή και να προσδιορίζεται ανά τυπογραφικό φύλλο, με την επισήμανση αν συμπεριλαμβάνεται ή όχι ο Φ.Π.Α.. Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο μικρό δείγμα δουλειάς (σε pdf ή jpeg) και γενικώς ό,τι μπορεί να αποτυπώσει την εμπειρία του επιμελητή. Η προσφορά πρέπει να απευθύνεται στην «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και να αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dean@phl.uoc.gr ως τη Δευτέρα 18-03-2019.

Eπισυναπτόμενο