ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - πρόγραμμα αιθουσών MRBS
για τις αίθουσες - παραχώρηση αίθουσας
- κανονισμός θερινών σχολείων
υπηρεσίες από το ΠΚ - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Studentweb
- φωνητική πύλη
- ασύχρονη τηλεκπαίδευση
υπηρεσίες από το GRNET - Εύδοξος, συγγράμματα
- Pithos+, 50GB χώρου
- Cyklades, υπολογιστικό νέφος
- Ε:Presence, τηλεδιασκέψεις
βασική χρήση Η/Υ - για αποδοτικότερο Η/Υ
- προτεινόμενο λογισμικό
- ανοικτό λογισμικό

Υπηρεσίες και υποστήριξη

Η παρούσα σελίδα δημοσιεύει τους συνδέσμους και την τεκμηρίωση των ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσονται και υποστηρίζονται από την Κοσμητεία

Σύντομες περιγραφές υπηρεσιών

Πρόγραμμα αιθουσών (MRBS): με χρήση του ανοικτού λογισμικού MRBS μηχανοργανώνεται η κράτηση αιθουσών και η κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος από πολλούς χρήστες.Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr