ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - πρόγραμμα αιθουσών MRBS
προς την Κοσμητεία - διαχείριση σταθμού εργασίας
- ασύρματο δίκτυο κοσμητείας
- διαμοιρασμος αρχείων
προς τη Σχολή - διαδικτυακές σελίδες
- ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (eClass), σε πειραματική λειτουργία
για τις αίθουσες - παραχώρηση αίθουσας
- κανονισμός θερινών σχολείων
υπηρεσίες από το ΠΚ - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Studentweb
- φωνητική πύλη
- ασύχρονη τηλεκπαίδευση
υπηρεσίες από το GRNET - Εύδοξος, συγγράμματα
- Pithos+, 50GB χώρου
- Cyklades, υπολογιστικό νέφος
- Ε:Presence, τηλεδιασκέψεις
βασική χρήση Η/Υ - για αποδοτικότερο Η/Υ
- προτεινόμενο λογισμικό
- ανοικτό λογισμικό

Υπηρεσίες και υποστήριξη

Η παρούσα σελίδα δημοσιεύει τους συνδέσμους και την τεκμηρίωση των ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσονται και υποστηρίζονται από την Κοσμητεία

Σύντομες περιγραφές υπηρεσιών

Πρόγραμμα αιθουσών (MRBS): με χρήση του ανοικτού λογισμικού MRBS μηχανοργανώνεται η κράτηση αιθουσών και η κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος από πολλούς χρήστες.

Ασύρματο δίκτυο κοσμητείας: εξυπηρετεί τις ανάγκες των γραφείων της Κοσμητείας. Περισσότερες πληροφορίες από τους διαχειριστές

Σύστημα ανακοινώσεων: εφαρμογή ανάρτησης διαφόρων τύπων ανακοινώσεων (εκδηλώσεις, συνέδρια, ανακοινώσεις) στον τρέχοντα ιστοχώρο. Αποτελείται από μηχανισμό ανάρτησης, μηχανισμό αναζήτησης και μηχανισμό ανάρτησης.

Παλιότερες υπηρεσίες - ανενεργές

2017
 •  
 • Ημερολόγιο/διαχείριση εργασιών: εφαρμογή παρακολούθησης της εκτέλεσης δράσεων με έμφαση στον κατακερματισμό των εργασιών (tasks). Χρησιμοποιεί τη γνωστή πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού WEBCOLLAB
 •  
 • Υποστήριξη στις αίθουσες: υποστηρικτική εφαρμογή για την αναφορά προβλημάτων στις αίθουσες η οποία στέλνει ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επίσης προτείνει λύσεις ανάλογα με το αναφερόμενο πρόβλημα. Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογή η αναγνώριση των χρηστών μέσω του ιδρυματικού καταλόγου
 •  
 • Εφαρμογή πρωτοκόλλου: έξυπνη, μικρή και λειτουργική υπηρεσία που αναπτύχθηκε για άμεση και διαδικτυακή πρόσβαση στο πρωτόκολλο της Κοσμητείας
 •  
 • Πιστοποίηση καταλόγου ΠΚ: εφαρμογίδιο για την πιστοποίηση χρηστών έναντι του κεντρικού καταλόγου χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορεί να ενσωματωθεί σε υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες προσδίδοντας βασική λειτουργικότητα πιστοποίησης καταλόγου χρηστών και για τον λόγο αυτό συγκαταλέγεται στις υπηρεσίες υποβάθρου.
 •  
 • Ορθογραφικός έλεγχος για διαδικτυακές σελίδες: εφαρμογή που προσφέρει διαδικτυακή διεπαφή ορθογραφικού ελέγχου για την Ελληνική γλώσσα. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και για άλλες γλώσσες.
 •  
2016
 •  
 • Πρόγραμμα αιθουσών (συγκεντρωτικό): η στατική, διαδικτυακή σελίδα του ωρολογίου προγράμματος των αιθουσών, όπως συγκεντρώνεται από τις γραμματείες (http://www.phl.uoc.gr:8080/programma2016.jsp)
 •  
 • Πρόγραμμα αιθουσών (ανά αίθουσα): η έξυπνη διαδικτυακή σελίδα που μετασχηματίζει το συγκεντρωτικό πρόγραμμα των αιθουσών ώστε να παρουσιάζεται ανά αίθουσα (http://www.phl.uoc.gr:8080/projects/2016/programma/A.jsp)
 •  
 • Διαχείριση σφαλμάτων, bugzilla: η γνωστή εφαρμογή ανοικτού λογισμικού Bugzilla που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση των σφαλμάτων κατά την ανάπτυξη λογισμικού είναι ικανή για την παρακολούθηση της διαδικασίας επίλυσης κάθε θέματος καταγράφοντας τις ενέργειες από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος
 •  
 • Αντίγραφα ασφαλείας: αξιοποιώντας τις υποδομές του Κέντρου δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων σε απομακρυσμένο server για τους σκοπούς της διαφύλαξης


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr