ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Κοσμήτορας (2018 - )
Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη
Τηλ: 28310 77285
E-mail: kastrinaki@uoc.gr
Ιδρυματική ιστοσελίδα


Γραμματειακή υπoστήριξη
Παντελής Αραβογλιάδης
Τηλ: 28310 77780
Φαξ: 28310 77304
E-mail: dean@phl.uoc.grΠανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr