ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • Γραμματειακή υπoστήριξη
  Θεοδώρα Ροζάκη
  Τηλ: 28310 77780
  Φαξ: 28310 77782
  E-mail: dean@phl.uoc.gr, rozaki@uoc.gr


 • ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό
  Μιχάλης Καλοχριστιανάκης
  e-mail: kalohr@uoc.gr
  σύντομο βιογραφικό


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster