ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Κοσμήτορας (2014 - 2018)
Καθηγήτρια Λουκία Αθανασάκη
Τηλ: 28310 77781
E-mail: athanassaki@uoc.gr
Ιδρυματική ιστοσελίδα


Γραμματειακή υπoστήριξη
Αναστασία Τζανουδάκη
Τηλ: 28310 77780
Φαξ: 28310 77782
E-mail: dean@phl.uoc.gr, tzanoudaki@uoc.gr


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr