ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 05/12/2020
Περισσότερες ανακοινώσεις

Αριάδνη 25. Πρόσκληση υποβολής επιστημονικών εργασιών

Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή, στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και στη διεύθυνση dean@phl.uoc.gr.

Η προθεσμία υποβολής είναι η 30ή Απριλίου 2019.

Πληροφορίες για το Περιοδικό και Εκδοτικές Οδηγίες βρίσκονται αντίστοιχα στην αρχή και στο τέλος της Αριάδνης και στην ιστοσελίδα της Φιλοσοφικής Σχολής (http://www.phl.uoc.gr/ekdoseis/ariadni.php).


Eπισυναπτόμενο