ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 19/11/2019
Περισσότερες ανακοινώσεις

Εκπροσώπηση Φοιτητών στα Συλλογικά όργανα της Φιλοσοφικής Σχολής

Ενημέρωση για την εκλογή των Εκπροσώπων των Φοιτητών (Προπτυχιακών -Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Eπισυναπτόμενο