ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 18/08/2022
Περισσότερες ανακοινώσεις

Διενέργεια εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του "Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες" της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής
Γνωστοποίηση απόφασης ανακήρυξης υποψηφίων Διευθυντών στα μέλη Δ.Ε.Π.
Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων Διευθυντών
Επιστολή προς τα μέλη Δ.Ε.Π. της Φ.Σ. από την Κοσμήτορα
Προκήρυξη διενέργειας εκλογών
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Έντυπο Ενημέρωσης για Προσ. Δεδομένα