ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 22/09/2021
Περισσότερες ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πλήρωσης θέσεων & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ και του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Κ.Ε.ΜΕ.-Π.Κ.

Προκήρυξη
Αίτηση υποψηφιότητας
Έντυπο Ενημέρωσης για Προσ. Δεδομένα