ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 22/09/2021
Περισσότερες ανακοινώσεις

Διενέργεια εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπων και του αναπληρωτή τους των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαπιστωτική πράξη για άγονο της διαδικασίας ΕΕΠ και ΕΤΕΠ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Ε.ΔΙ.Π. - ΖΕΥΣ
Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίου Ε.ΔΙ.Π.
Απόφαση συγκρότησης Εφορευτικής Επιτροπής Ε.ΔΙ.Π.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Έντυπο Ενημέρωσης για Προσ. Δεδομένα