ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 22/09/2021
Περισσότερες ανακοινώσεις

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ


André Lardinois

Radboud University

New Philology and the Classics:
Accounting for variation in the textual transmission
of Greek lyric and elegiac poetry

Πέμπτη 25/5/2017, 19:30,
Αίθουσα 1 - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr