ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Συμπόσια, συνέδρια


  Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
  28310 77780-81 28310 77782
  dean@phl.uoc.gr
  Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
  με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
  webmaster