ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Κοσμητεία - Επικοινωνία

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο

28310 77780-81
deanphil_sec@uoc.gr
http://www.phl.uoc.gr/


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr