ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Κοσμητεία - Προηγούμενοι/ες Κοσμήτορες

 • 2018 - 2021: Αγγέλα Καστρινάκη
 • 2014 - 2018: Λουκία Αθανασάκη
 • 2010 - 2014: Κατερίνα Κόπακα
 • 2006 - 2010: Αλέξης Καλοκαιρινός
 • 2005 - 2006: Γεώργιος Ρουσσόπουλος
 • 2002 - 2005: Ιωάννα Γιατρομανωλάκη
 • 2001 - 2002: Δημήτρης Χατζόπουλος
 • 1998 - 2001: Αλέξης Πολίτης
 • 1995 - 1998: Νικόλαος Σταμπολίδης
 • 1993 - 1995: Νίκος Χατζηνικολάου
 • 1990 - 1993: Νίκος Χατζηνικολάου
 • 1989 - 1990: Ιωάννης Καμπίτσης
 • 1987 - 1988: Μιχάλης Κασσωτάκης
 • 1985 - 1987: Δημήτριος Μαρκής
 • 1984 - 1985: Δημήτριος Μαρκής
 • 1983 - 1984: Οδυσσέας Τσαγκαράκης
 • 1982 - 1983: Νικόλαος Σβορώνος
 • 1981 - 1982: Νικόλαος Σβορώνος και Ανδρέας Καζαμίας
 • 1980 - 1981: Νικόλαος Παναγιωτάκης
 • 1979 - 1980: Απόστολος Αθανασάκης, Ιωάννης-Θεοφάνης Παπαδημητρίου και Γρηγόριος Σηφάκης
 • 1977 - 1979: Ιωάννης Καμπίτσης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr