ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χρήση για το πανί προβολής

Τα αμφιθέατρα της φιλοσοφικής σχολής διαθέτουν μηχανικό σύστημα που ξετυλίγει και τυλίγει κύλινδρο ειδικού πανιού προβολής.


Ο μηχανισμός είναι ελεγχόμενες από το σταθερό χειριστήριο και από το τηλεχειριστήριο (βλ. εικόνες παρακάτω) και η χρήση του είναι προφανής


το σταθερό χειριστήριο του πανιού προβολής τυπικά βρίσκεται δεξιά του πίνακα στα αμφιθέατρα


το τηλεχειριστήριο του πανιού προβολής βρίσκεται στον φοριαμό ή πάνω στο σταθερό χειριστήριο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster