ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χρήση προβολέων

 • τηλεχειριστήριο του προβολέα: χρησιμοποιούμε τα εξής πλήκτρα
  • ON [πάνω αριστερά]: Το πατάμε μία φορά και περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί το μηχάνημα.
  • STAND-BY [πάνω δεξιά]: Όταν τελειώσουμε, το πατάμε δύο φορές για να κλείσει το μηχάνημα.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: το τελευταίο (τέρμα κάτω) πλήκτρο-διακόπτης να είναι στο ΟΝ.
  • Αν είναι τελείως απαραίτητο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης τα πλήκτρα, ωστόσο, είναι προτιμότερο να αποφύγουμε αυτές τις ρυθμίσεις, εκτός αν είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να επαναφέρουμε το σύστημα στην προτέρα (βασική) κατάσταση για τον επόμενο χρήστη.
   • SCREEN (αν θέλουμε να αλλάξουμε τις διαστάσεις της προβολής – κυρίως, αν χρειαζόμαστε ευρεία οθόνη),
   • FOCUS (δίδυμα πλήκτρα, για νετάρισμα)
   • ZOOM (δίδυμα πλήκτρα, για σμίκρυνση – μεγέθυνση της εικόνας)
  • Το χειριστήριο του προβολέα διαθέτει επίσης laser pointer (πλήκτρο κάτω αριστερά).
 •  
 • τηλεχειριστήριο οθόνης: έχει τρία πλήκτρα: για το ανέβασμα, το κατέβασμα και το σταμάτημα της οθόνης. (Εκτός από αμφιθέατρο Β που είναι επίτοιχο). Κατεβάστε την οθόνη τελείως: έχει ρυθμιστεί στη θέση αυτή ώστε να δέχεται την πλήρη εικόνα από τον προβολέα. Τελειώνοντας, ανεβάστε την οθόνη.
 •  
 • Το καλώδιο (super VGA) για τη σύνδεση του φορητού υπολογιστή σας
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς πίεση διότι μπαίνουν μόνο με μια κατεύθυνση
  • πάνω στο καλώδιο (super VGA) για τη σύνδεση του φορητού υπολογιστή σας υπάρχει ο παρακάτω μετατροπές να μην τον μετακινείται κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση των καλωδίων.

  Ιούν. 2016, Αλέξανδρος Μαριδάκης, ΕΤΕΠ, τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster