ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χρήση νέων προβολέων (αίθουσες πλην των 1, 3, 5, 11)

H χρήση των προβολέων περιλαμβάνει τα εξής κουμπιά (βλ. παρακάτω εικόνα):
  • ΟΝ: εκκίνηση προβολέα
  • OFF:: τερματισμός προβολέα
  • Laser:: ενεργοποίηση δείκτη laser

* UNDER CONSTRUCTION *Σύνδεση καλωδίου VGA για τη σύνδεση του φορητού υπολογιστή

ΠΡΟΣΟΧΗ: η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς πίεση διότι μπαίνουν μόνο με μια κατεύθυνση
πάνω στο καλώδιο (super VGA) για τη σύνδεση του φορητού υπολογιστή σας ενδέχεται να υπάρχει ο παρακάτω μετατροπέας που δεν πρέπει να μετακινείται κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση των καλωδίων.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster