ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Άλλες συνεκδόσεις

Πετμεζάς Σ., Χαρλαύτη Τ., Λυμπεράτος Α., Παπακωνσταντίνου Κ. (επιμ.), Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας. Θεωρητικές Αναζητήσεις και Εμπειρικές Έρευνες, Ρέθυμνο 10-13.12.2008, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης & Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2012 (ISBN 978-960-221-567-8)


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr