ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Εκδόσεις του Κέντρου Γραφής

Αγγέλα Καστρινάκη (επιμ.), Θα μου πεις την ιστορία σου; Ιχνηλατώντας το οικογενειακό παρελθόν. Σεμινάριο δημιουργικής γραφής με την Αγγέλα Καστρινάκη. Εκδόσεις του Κέντρου Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2020


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr