ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Ariadne Supplement Series

Με απόφαση της Επιτροπής Εκδόσεων της Φιλοσοφικής Σχολής δημιουργήθηκε η σειρά Παραρτημάτων της Αριάδνης (Ariadne Supplement Series, ISSN 2623-4726). Πρόκειται για μια επιστημονική σειρά ανοιχτής πρόσβασης με κριτές που ενθαρρύνει τη δημοσίευση ελληνόγλωσσων ή ξενόγλωσσων επιστημονικών μονογραφιών, επεξεργασμένων πρακτικών συνεδρίων και τιμητικών τόμων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή Εκδόσεων της Φιλοσοφικής Σχολής (dean@phl.uoc.gr) αναλυτική πρόταση στην οποία να τεκμηριώνεται η επιστημονική συνεισφορά της μελέτης. Η νέα σειρά αριθμεί ήδη τρεις τόμους:

A. Kavoulaki, ed. Πλειών. Papers in memory of Christiane Sourvinou-Inwood, Ariadne Supplement 1, Rethymnon 2018

Πλειών: Papers in Memory of Christiane Sourvinou-Inwood is a volume dedicated to the memory of a great Hellenist, the late Christiane Sourvinou-Inwood, who was distinguished for her ability to bring together different approaches to literature, history, archaeology and the visual arts in a highly sophisticated and theoretically informed way. Like the spectrum of material studied by Sourvinou-Inwood, the papers collected to celebrate her memory display a wide variety of subjects and breadth of approaches. The volume opens with an introduction by the editor Athena Kavoulaki (followed by a list of Christiane Sourvinou-Inwood’s published works) and continues with eleven essays – by Ian Rutherford, Robert Parker, John Davies, Sally Humphreys, Peter Wilson, Agis Marinis, Renaud Gagné, John Petropoulos, Michael Anderson, Anton Bierl, Mika Kajava and Elina M. Salminen – which are representative of Sourvinou-Inwood’s engagement with key issues in the fields of myth and ritual, of religious institutions and structures, of poetic texts and contexts, of funerary dedications, of monuments and artifacts. The volume concludes with an excursus, which contains a short piece by Michael Inwood, and an appendix in which a collection of Sourvinou’s youthful poems is published for the first time. In this way the volume pays tribute to the memory of a great classical scholar both by shedding light on an unknown side of her personality and, above all, by advancing the intellectual discourse that Sourvinou-Inwood’s work shaped and nourished in significant ways.

L. Athanassaki, C. Nappa and A. Vergados, edd. Gods and Mortals in Greek and Latin Poetry. Studies in Honor of Jenny Strauss Clay, Ariadne Supplement 2, Rethymnon 2018

Gods and Mortals in Greek and Latin Poetry is a tribute to Jenny Strauss Clay in recognition of her scholarly achievements and of the guidance, inspiration, and friendship she has generously given to her students and colleagues over her long and distinguished career. The volume opens with Diane Svarlien’s English translation of Horace’s Odes 3. 27, Daniel Mendelsohn’s vivid memoir of Clay’s mentorship, and Ward Briggs’ biography and bibliography. It continues with thirteen scholarly essays that respond to Clay’s main scholarly interests. Nancy Felson, Lucia Athanassaki, Zoe Stamatopoulou, David Kovacs, Athanassios Vergados, Thomas K. Hubbard, Anatole Mori, Benjamin Jasnow, Daniel Barber, Blanche Conger McCune, Stephen C. Smith, Christopher Nappa, and John F. Miller explore a wide range of aspects of the representation and interaction of gods and mortals in Greek and Latin poetry, topics to which Jenny Strauss Clay has repeatedly come back.Β. Κιντή, Χ. Μπάλλα και Γ. Φαράκλας, επιμ. Τόποι: Αντίδωρα στον Παντελή Μπασάκο, Αριάδνη Παράρτημα 3, Ρέθυμνο 2018

under construction
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr