ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής

Οι εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής διακινούνται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Καραναστάση Π., Τζιγκουνάκη Α., Τσιγωνάκη Α., Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, Πρακτικά 3ης Συνάντησης, Ρέθυμνο, 5-8 Δεκεμβρίου 2013, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης (ISBN(vol. 978-618-82325-1-8)Κατερίνα Δαλακούρα, Σοφία Χατζηστεφανίδου, Αντώνης Χουρδάκης, Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης : επανεκτιμήσεις και προοπτικές

Μελίνα Ταμιωλάκη, Κωμικός Στέφανος, Νέες τάσεις στην έρευνα της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο 2014 (ISBN 9789609430104)

Ο παρών τόμος συμπληρώνει και εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας. Οι οκτώ μελέτες που περιέχει στοχεύουν να αναδείξουν ορισμένα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιούνται εποικοδομητικά τα τελευταία χρόνια στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διερεύνηση των διακειμενικών σχέσεων της κωμωδίας με την τραγωδία ως κείμενο και ως παράσταση, αλλά και με τη ρητορική, η ανάλυση του πολιτικού μύθου, και η εξέταση των κωμικών μοτίβων και της προέλευσής τους. Επίσης, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία μελέτες για την πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας στην ύστερη αρχαιότητα (συγκεκριμένα, στις ηθικολογικές παραδόσεις και στους παπύρους της Αιγύπτου του δεύτερου αιώνα μ.Χ.).


Ανδριανάκης Μ., Τζαχίλη Ι., Βαρθαλίτου Π., Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, Πρακτικά 2ης Συνάντησης Ρέθυμνο 2010, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο 2012 (ISBN 978-960-9430-07-4)Αναστασία Γιαγκάκη, Όλγα Γκράτζιου (επιμ.), Εκπαιδευτική Συλλογή Μεσαιωνικής και Νεότερης κεραμικής, Κατάλογος, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο 2012 (ISBN 978-960-9430-08-1)Κιουσοπούλου Τ., Οι Βυζαντινές Πόλεις (8οσ-15ος αιώνας). Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 2012 (ISBN 978-960-9430-06-7)Ανδριανάκης Μ., Τζαχίλη I. Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, Πρακτικά 1ης Συνάντησης Ρέθυμνο 2008, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυνο, 2010 (ISBN 978-960-9430-02-9)Καλοκαιρινός Α. (επιμ.), Ανθρωπιστικές σπουδές, Φιλοσοφικές Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 2010 (ISBN 978-960-9430-04-3)Λούκος Χ, Ξιφαράς Ν., Πατεράκη Κ.. Ubi Dubium Ibi Libertas. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλα Φαράκλα, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 2009
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr