ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - Πρόγραμμα αιθουσών MRBS
- Λειτουργία προβολέων
- Kαταχώρηση εκδήλωσης
για τις αίθουσες - Παραχώρηση αίθουσας
- Online υποστήριξη
- Κανονισμός θερινών σχολείων
προς την Κοσμητεία - Διαχείριση σταθμού εργασίας
- Εφαρμογή πρωτοκόλλου
- Προσκλήσεις αποφοίτησης
- Διαχείριση εργασιών
- Ασύρματο δίκτυο κοσμητείας

Υπηρεσίες από το ΠΚ - Hλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Studentweb
- Φωνητική πύλη
- Aσύχρονη τηλεκπαίδευση

Υπηρεσίες από το GRNET - Εύδοξος, συγγράματα
- Pithos+, 50GB χώρου
- Cyklades, υπολογιστικό νέφος
- Ε:Presence, τηλεδιασκέψεις

Πληροφορική - Για αποδοτικότερο Η/Υ
- Χρηστικό λογισμικό
- Ανοικτό λογισμικό

Υπηρεσίες - οδηγός χρήσης προγράμματος αισθουσών (MRBS)

Περιεχόμενα
- κράτηση αίθουσας
- εκτύπωση συγκεντρωτικού προγράμματος
- εκτύπωση προγράμματος ανά αίθουσα

Κράτηση αίθουσας

Βήμα 1: επιλογή της ώρας που ξεκινάει το μάθημα πάνω στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στη στήλη που αντιστοιχεί στην επιθυμητή αίθουσα.Βήμα 2: συμπλήρωση των πεδίων με έμφαση στα εξής στοιχεία
  • τίτλος μαθήματος
  • ώρα εκκίνησης και λήξης
  • επιλογές επανάληψης. Για εβδομαδιαίο μάθημα επιλέγεται η εβδομαδιαία επανάληψη και συμπληρώνονται οι μέρες που διεξάγεται
  • ημερομηνία που τελειώνει η εβδομαδαία επανάληψη. Πρόκειται για την πιο σημαντική ρύθμιση για επαναλαμβανόμενα μαθήματα
Βήμα 3: έλεγχος της νέας εγγραφήςBήμα 4: μεταβολή της εγγραφής, εφόσον απαιτείται
  • με επιλογή της νέας εγγραφής, του νέου μαθήματος δηλαδή, παρουσιάζεται η καρτέλα με τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί
  • επιλέγοντας μεταβολή της εγγραφής μπορούν να μεταβληθούν για τους σκοπούς κάθε διόρθωσης


Εκτύπωση συγκεντρωτικού προγράμματος

Επιλέγοντας μια μέρα που το πρόγραμμα είναι πλήρες, μια τυχαία μέρα μέσα στο εξάμηνο

Βλ. πρώτη εικόνα στην κορυφή της σελίδας

Εκτύπωση προγράμματος ανά αίθουσα

Επιλέγοντας τη στήλη (αίθουσα) από την κεντρική σελίδα του ωρολογίου προγράμματος


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster