ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - πρόγραμμα αιθουσών MRBS
προς την Κοσμητεία - διαχείριση σταθμού εργασίας
- ασύρματο δίκτυο κοσμητείας
- διαμοιρασμος αρχείων
προς τη Σχολή - βιογραφικά σημειώματα
- διαμοιρασμός αρχείων
- ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
για τις αίθουσες - παραχώρηση αίθουσας
- κανονισμός θερινών σχολείων
υπηρεσίες από το ΠΚ - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Studentweb
- φωνητική πύλη
- ασύχρονη τηλεκπαίδευση
υπηρεσίες από το GRNET - Εύδοξος, συγγράμματα
- Pithos+, 50GB χώρου
- Cyklades, υπολογιστικό νέφος
- Ε:Presence, τηλεδιασκέψεις
βασική χρήση Η/Υ - για αποδοτικότερο Η/Υ
- προτεινόμενο λογισμικό
- ανοικτό λογισμικό

Αίτημα υποστήριξης - καταχώρηση εκδήλωσης

Για την ανάρτηση ανακοίνωσης στον ιστοχώρο της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής πρέπει να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kalohr@uoc.gr αναφέροντας

  • ως τίτλο του μηνύματος "Αίτημα για ανάρτηση ανακοίνωσης στον ιστοχώρο της Κοσμητείας"
  • τον ακριβή τίτλο που θα έχει η ανακοίνωση
  • τον χρόνο και τον τόπο στον οποίον αναφέρεται η ανακοίνωση
  • συνοπτική περιγραφή που να αφορά την ανακοίνωση
  • πολυμεσικό υλικό όπως φωτογραφίες σε κατάλληλη μορφή (jpg/png/bmp)

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr