ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - Πρόγραμμα αιθουσών MRBS
- Λειτουργία προβολέων
- Kαταχώρηση εκδήλωσης
για τις αίθουσες - Παραχώρηση αίθουσας
- Online υποστήριξη
- Κανονισμός θερινών σχολείων
προς την Κοσμητεία - Διαχείριση σταθμού εργασίας
- Εφαρμογή πρωτοκόλλου
- Προσκλήσεις αποφοίτησης
- Διαχείριση εργασιών
- Ασύρματο δίκτυο κοσμητείας

Υπηρεσίες από το ΠΚ - Hλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Studentweb
- Φωνητική πύλη
- Aσύχρονη τηλεκπαίδευση

Υπηρεσίες από το GRNET - Εύδοξος, συγγράματα
- Pithos+, 50GB χώρου
- Cyklades, υπολογιστικό νέφος
- Ε:Presence, τηλεδιασκέψεις

Πληροφορική - Για αποδοτικότερο Η/Υ
- Χρηστικό λογισμικό
- Ανοικτό λογισμικό

Κράτηση αίθουσας

Για τη δεύσμευση κάποιας από τις αίθουσες ή τα αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής Σχολής πρέπει να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kalohr@uoc.gr τουλάχιστον 3 εργάσιμες πριν την ημερομηνία της δέσμευσης αναφέροντας

  • ως τίτλο του μηνύματος "Αίτημα για δέσμευση αίθουσας"
  • τον χρόνο και τον τόπο που θέλετε να δεσμεύσετε την αίθουσα
  • τον λόγο για τον οποίο θέλετε να δεσμεύσετε την αίθουσα καθώς και την ιδιότητά σας

Οι φοιτητές τις Σχολής θα πρέπει να συμπληρώσουν την κατάλληλη αίτηση.

H δέσμευση αίθουσας συνεπάγεται με τη δέσμευση για την ορθή χρήση της καθώς και των υποδομών της.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster