ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - Πρόγραμμα αιθουσών MRBS
- Λειτουργία προβολέων
- Kαταχώρηση εκδήλωσης
για τις αίθουσες - Παραχώρηση αίθουσας
- Online υποστήριξη
- Κανονισμός θερινών σχολείων
προς την Κοσμητεία - Διαχείριση σταθμού εργασίας
- Εφαρμογή πρωτοκόλλου
- Προσκλήσεις αποφοίτησης
- Διαχείριση εργασιών
- Ασύρματο δίκτυο κοσμητείας

Υπηρεσίες από το ΠΚ - Hλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Studentweb
- Φωνητική πύλη
- Aσύχρονη τηλεκπαίδευση

Υπηρεσίες από το GRNET - Εύδοξος, συγγράματα
- Pithos+, 50GB χώρου
- Cyklades, υπολογιστικό νέφος
- Ε:Presence, τηλεδιασκέψεις

Πληροφορική - Για αποδοτικότερο Η/Υ
- Χρηστικό λογισμικό
- Ανοικτό λογισμικό

Οδηγίες χρήσης MRBS


Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στις αντίστοιχες φόρμες του ηλεκτρονικού συστήματος ωρολογίου πογράμματος MRBS.

Φόρμα εισαγωγής εβδομαδιαίου μαθήματος στο ημερολόγιο

Επιλέγουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα την κατάλληλη ημέρα του μήνα, την κατάλληλη ώρα και την κατάλληλη αίθουσα. Ακολούθως, συμπληρώνουμε στην παρακάτω φόρμα την πληροφορία που επισημαίνεται με τα βέληΦόρμα εισαγωγής αναπλήρωσης στο ημερολόγιο

Επιλέγουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα την κατάλληλη ημέρα του μήνα, την κατάλληλη ώρα και την κατάλληλη αίθουσα. Ακολούθως, συμπληρώνουμε στην παρακάτω φόρμα την πληροφορία που επισημαίνεται με τα βέλη


Διαγραφή εβδομαδιαίου μαθήματος από το ημερολόγιο

Επιλέγουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα το μάθημα που θέλουμε να διαγράψουμε. Ακολούθως επιλέγουμε διαγραφή της σειράς επανάλησης, εφόσον πρόκειται για εβδομαδιαίο (ή άλλου τύπου επαναλαμβανόμενο) μάθημα.


Διαγραφή αναπλήρωσης από το ημερολόγιο

Ομοίως με παραπάνω, επιλέγουμε όμως διαγραφή εγγραφής


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster