ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗσύνδεσμος προς την κεντρική σελίδα του ΠΚ

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2022-23

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 1/9/2022 - 21/9/2022
Ορκωμοσία Νοεμβρίου     Τετάρτη 23/11/2022
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 26/9/2022 - 23/12/2022 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων        24/12/2022 - 8/1/2023
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 9/1/2023 - 27/1/2023
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου  
Τετάρτη 22/3/2023
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου    13/2/2023 - 26/5/2023 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα                10/4/2023 - 21/4/2023
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου      29/5/2023 - 16/6/2023
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου Τετάρτη 19/7/2023

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-22

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 30/8/2021 - 24/9/2021
Ορκωμοσία Νοεμβρίου     Τετάρτη 24/11/2021
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 4/10/2021 - 14/1/2022 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων        24/12/2021 - 6/1/2022
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 17/1/2022 - 4/2/2022
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου  
Τετάρτη 6/4/2022 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΑΠΟΦ. ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 312/15.2.2022)

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου    14/2/2022 - 27/5/2022 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα                18/4/2022 - 1/5/2022
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου      1/6/2022 - 23/6/2022
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου Τετάρτη 20/7/2022

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-21

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 1/9/2020 - 26/9/2020
Ορκωμοσία Νοεμβρίου     Τετάρτη 25/11/2020
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 28/9/2020 - 9/1/2021 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων        24/12/2020 - 6/1/2021
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 11/1/2021 - 6/2/2021
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου   Τετάρτη 17/3/2021
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου    15/2/2021 - 29/5/2021 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα                26/4/2021 - 9/5/2021
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου      31/5/2021 - 26/6/2021
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου Τετάρτη 21/7/2021

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-20

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 02/09/2019 - 21/09/2019
Ορκωμοσία Νοεμβρίου     Τετάρτη 20/11/2019
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 23/09/2019 - 20/12/2019 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων        23/12/2019 - 06/01/2020
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 07/01/2020 - 27/01/2020
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου   Τετάρτη 11/03/2020
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου    10/02/2020 - 22/05/2020 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα                13/04/2020 - 26/04/2020
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου      01/06/2020 - 20/06/2020
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου Τρίτη 21/07/2020

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-19

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 201803/9/2018 έως 21/9/2018
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου24/9/18 έως 21/12/2018 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων       25/12/2018 έως 06/1/2019
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου07/1/2019  έως 25/1/19
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου   11/2/2019 έως 24/5/2019 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα               22/4/2019 έως 05/05/2018
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου     03/6/2019  έως 21/6/2019
Ορκωμοσία Νοεμβρίου21/11/2018
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου20/03/2019
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου23/07/2019

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr