ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Φιλολογίας
  • Ιωάννης Μητροφάνης
  • Νικόλαος Λίτινας

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster