ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Ομότιμοι καθηγητές

Τμήμα Φιλολογίας

Αλεξίου Στυλιανός
Δετοράκης Θεοχάρης, Καθηγητής Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Νικολαΐδης Αναστάσιος, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών
Πασχάλης Μιχαήλ, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας
Πολίτης Αλέξης, Καθηγητής Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Τσαγκαράκης Οδυσσέας †, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών
Φιλιππίδης Σταμάτης, Καθηγητής Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Χατζηπανταζής Θεόδωρος, Καθηγητής Μουσικολογίας - Θεατρολογίας

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Χρήστος Χατζηιωσήφ, Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων (28/5/2015)
Όλγα Γκράτζιου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας (4/12/2013)
Χρήστος Λούκος, Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων (20/2/2013)
Ίρις Τζαχίλη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (12/12/2012)
Θανάσης Καλπαξής, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (20/1/2011)
Νίκος Χατζηνικολάου, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης(10/3/2006)
Νικόλας Φαράκλας, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (10/6/2005)
Άννα Αβραμέα †, Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας (25/10/2002)

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

* υπό κατασκευή *

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr