ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Φορέας Διδασκόντων

Καταστατικό ίδρυσης, 6/12/1980

Διοικητικό Συμβούλιο

Επικοινωνία
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ρέθυμνο Τ.Κ. 741 00
(υπόψη Προέδρου Ενιαίου Φορέα Διδασκόντων)

efd@phl.uoc.gr


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr